Thứ Tư , Tháng Mười 27 2021

Van

Recent Posts

Công tắc áp suất DG10U-3

Công tắc áp suất DG10U-3 Thông số kỹ thuật Kromschroder DG10U-3 Đại lý phân phối DG10U-3 Kromschroder DG10U-3 84447300 1 – 10 MBAR Pressure Switch Pressure Switch: Kromschroder DG10U-3 Germany DG10U-3 (Ranges: 1~10mbar) 84447300 A.1308-99808 CE-0085AP0467 “S” p MAX=600MBAR GAS U=250 VAC I=5(1) A IP 54 T=-15/+80’C đại lý DG10U-3, …

Read More »

Kromschroder DG50B-3

Kromschroder DG50B-3 Thông số kỹ thuật công tắc áp suất DG50B-3 Pressure Switch: Kromschroder DG50B-3 Germany 84447200 DG50B-3 (Ranges: 2.5~50mbar) 84447350 A.1118-18411 CE-0085AP0467 “S” p MAX=800MBAR GAS B=250 VAC I=5(1) A IP 54 T=-15/+80’C đại lý DG50B-3, nhà phân phối DG50B-3, đại lý Kromschroder DG50B-3

Read More »

Kromschroder DG500U-3

Kromschroder DG500U-3 Thông số kỹ thuật công tắc áp suất DG500U-3 Nhà phân phối Kromschroder Pressure Switch: Kromschroder DG500U-3 Germany DG500U-3(Ranges: 100~500mbar) 84447550 A.1433-001000035594 CE-0085AP0467 “S” p MAX=600MBAR GAS U=250 VAC I=5(1) A, IP 54, T=-15/+80’C đại lý DG500U-3, nhà phân phối DG500U-3,  

Read More »