Chủ Nhật , Tháng Hai 28 2021

Van

Recent Posts

Kromschroder DG150U-3

Kromschroder DG150U-3 Thông số kỹ thuật công tắc áp suất DG150U-3 Đại lý Kromschroder DG150U-3 Pressure Switch: Kromschroder DG150U-3 Germany DG150U-3(Ranges: 30~150mbar) 84447500 A.1310-16888 CE-0085AP0467 “S” p MAX=600MBAR GAS U=250 VAC I=5(1) A IP 54 T=-15/+80’C  

Read More »

Công tắc áp suất DL24K-3

Công tắc áp suất DL24K-3 đại lý DL24K-3 | krom DL24K-3 | công tắc áp suất kromschroder | đại lý công tắc áp suất krom Công tắc áp suất DL3,5KG-3 Công tắc áp suất DL24K-3 Công tắc áp suất DL24KG-3 Công tắc áp suất DL4,5K-3 Công tắc áp suất DL4,5KG-3 …

Read More »

Van điện VAS3-/NY

Van điện VAS3-/NY KROM 88012398 VAS 3-/NY KROM 88012403 VAS 350R/NWSR KROM 88012417 VAS 350R/NW KROM 88012488 VAS 340R/NKGR KROM 88012494 VAS 350/-R/NWSR KROM 88012495 VAS 3-/50R/NWSR

Read More »