Thứ Tư , Tháng Mười 27 2021

Bộ điểu khiển

Bộ điểu khiển Burner kromschroeder, đại lý kromschroeder, bộ điểu khiển krom

Bộ điều khiển đầu đốt Krom BCU

Bộ điều khiển đầu đốt Krom BCU Bộ điều khiển BCU 460-3/1W1GBD2 Krom 88600066 – Bộ điều khiển BCU370WFEU0D1 Krom 88600067 – Bộ điều khiển BCU370WFEU0D1 Krom 88600068 – Bộ điều khiển BCU370WFEU0D1 Krom 88600069 – Bộ điều khiển BCU370WFEU0D3B1 Krom 88600070 – Bộ điều khiển BCU370WI1FEU0D1 Krom 88600071 – …

Read More »

Rơ le điều khiển IFD 258 5/1W

Rơ le điều khiển mỏ đốt IFD 258 5/1W Thông số kỹ thuật Kromschroder IFD 258-5/1W   Kromschroder IFD 258-5/1W,84621630 A.1209-006267 FW0AC CE-0063BT1310 Type:IFD 258-5/1W,The safety time on start-up tSA = 5 s >350kw gas burner Input Voltage:230VAC 50/60Hz Multi Input sensor: Flame Rod, Ignition Rod, UV Sensor   84621410 …

Read More »

Bộ điều khiển GT50-60T20

Bộ điều khiển GT50-60T20 Servo motor GT50 – 60T20 – 220V Kromschroder GT50-60T20 GT31-03T1R GT31-03T1 GT31-60T3E GT31-60T3 GT31-03T3R GT50-03T4R GT50-03T4 GT50-30T20E GT50-60T20E GT50-60T20 GT31-03T3E, GT31-07T3E, GT31-15T3E GT31-30T3E, GT31-60T3E, GT50-03T20E GT50-07T20E, GT50-15T20E, GT50-30T20E GT50-60T20E, GT50-120T20E, GT50-06T20E GT50-13T20E, GT50-27T20E, GT50-54T20E GT50-107T20E, GT50-214T20E ST50-03T4R, ST50-03T4, ST50-30T20E ST50-60T20E, ST50-60T20, ST31-03T1R ST31-03T1, ST31-60T3E, ST31-60T3 M6284A1048, …

Read More »

Bộ điều khiển IFS258-10/1W

Bộ điều khiển IFS258-10/1W đại lý IFS258-10/1W | nhà phân phối IFD258-5/1W | kromschroder IFD 258-3/1W Bộ điều khiển IFD450-10/1/1T Bộ điều khiển IFD450-3/1/1T Bộ điều khiển IFS244-5/1WI Bộ điều khiển TC410-1T Bộ điều khiển IFD258-5/1W Bộ điều khiển IFS258-5/1W, UVS8T Bộ điều khiển IFD258-5/1W Bộ điều khiển IFS258-5/1W Bộ …

Read More »

Bộ điều khiển IFS110IM-5/1/1T

Bộ điều khiển IFS110IM-5/1/1T đại lý IFS110IM-5/1/1T | krom IFS110IM-5/1/1T | nhà phân phối IFS110IM-5/1/1T Burner control IFS110IM-5/1/1T Kromschroder IFS 110IM-5/1/1T,84621630 A.1209-006267 84367020 Type:IFS 110IM-5/1/1T,The safety time on start-up tSA = 5 s >350kw gas burner Input Voltage:230VAC 50/60Hz bộ điều khiển IFS258-3-5-10/1R | đại lý IFD454-10/1/1T | nhà phân …

Read More »

Bộ điều khiển GT31-60T3E

Bộ điều khiển GT31-60T3E đại lý GT31-60T3E | nhà phân phối GT31-03T1R | kromschroder GT31-60T3 | đại lý DG10UG-3 | đại lý IFD258-5/1W GT50-03T4R, GT50-60T20E, GT50-30T20E GT31-60T3E, GT31-30T3, GT31-03T1R, GT31-03T3 GT31-30T3E, IC40A2, IC40A2A, GT31-05T3 GT31-15T3, GT31-30T3, GT31-60T3 DG6U-3, DG10U-3, DG50U-3 DG150U-3, DG500U-3, DG6U-3Z DG10U-3Z, DG50U-3Z, DG150U-3Z DG500U-3Z, DG6UG-3, DG10UG-3 DG50UG-3, …

Read More »

Krom TGI 5/100N

Krom TGI 5/100N ET402,ET401 ZEI2 ZM20/5 ZE30/7 ZE23/8.5 ZE15/5 TZI5-15/20W TZI5-15/100W TZI7-25/20W TZI7,5-20/33W TZI7,5-12/100W TZI 5-15/20R TZI 5-15/100R TZI 7-25/20R TZI 7,5-20/33R TZI 7,5-12/100R TGI5-15/100W TGI7-25/20W TGI7,5-20/33W TGI7,5-12/100W TGI 5-15/100R TGI 7-25/20R TGI 7,5-20/33R TGI 7,5-12/100R TZI 5/20T 230 50 (60) 0,5 (0,35) 5000 15 (11) A IP 20 20 …

Read More »

Kromschroder IFD 454-3/1/1T

Kromschroder IFD 454-3/1/1T đại lý IFD 454-3/1/1T | nhà phân phối IFD 454-3/1/1T With immediate fault lock-out, for 220/240 V AC IFD 450-3/1/1T IFD 450-5/1/1T IFD 450-10/1/1T With restart, for 220/240 V AC IFD 454-3/1/1T IFD 454-5/1/1T IFD 454-10/1/1T With immediate fault lock-out, for 110/120 V AC IFD 450-3/1/1N IFD …

Read More »

Bộ kiểm soát vòi đốt IFD 244-5/1WI

Bộ kiểm soát vòi đốt IFD 244-5/1WI Kromschroder Burner Controller IFD 244-5/1WI 84621046 A.1744-004326 Embedded Ignition Transformer and Burner Control all in One FW01AF CE-0063BT1310 Type:IFD 244-5/1WI,The safety time on start-up tSA = 5 s >350kw gas burner Input Voltage:230VAC 50/60Hz -20/+60’C ts 5/1 s, IP54 Input sensor: Flame Rod, …

Read More »

Bộ điều khiển SGT50-30T20

Bộ điều khiển SGT50-30T20 đại lý SGT50-30T20 | nhà phân phối SGT50-30T20E | krom GT50-60T20E GT50-54T20E2(16303461), GT50-30M20E2 GT50-15T15, GT50-07T7, GT50-03T4R(16302851) GT50-07T7R 16302751 GT31-03T1(16002051) GT31-15T3E (16002281), GT31-15T3, GT31-60T3R GT31-15T3R, GT31-07T2R, GT31-03T1R(16002151) GT31-30T3R SGT31-03T1, SGT31-03T1R, SGT31-30T3 SGT31-30T3E, SGT31-60T3E, SGT50-30T20E SGT50-60T20E, SGT50-07T7R, SGT50-30T20 SGT50-60T20, SGT31-30T3R(16002171) GT31-60T3E(16002261), GT31-30T3(16002071) GT31-30T3E, GT31-15T3, GT31-07T2E, GT31-03T1E GT31-60T3, 16002061, …

Read More »