Thứ Sáu , Tháng Sáu 21 2024

Công tắc áp suất

Công tắc áp suất DG50U-3

Công tắc áp suất DG50U-3 Thông số kỹ thuật Kromschroder DG50U-3 Pressure Switch: Kromschroder DG50U-3 Germany DG50U-3 (Ranges: 2.5~50mbar) 84447350 A.1308-99808 CE-0085AP0467 “S” p MAX=600MBAR GAS U=250 VAC I=5(1) A IP 54 T=-15/+80’C đại lý DG50U-3, nhà phân phối DG50U-3, đại lý kromschroder DG50U-3

Read More »

Công tắc áp suất DG10U-3

Công tắc áp suất DG10U-3 Thông số kỹ thuật Kromschroder DG10U-3 Đại lý phân phối DG10U-3 Kromschroder DG10U-3 84447300 1 – 10 MBAR Pressure Switch Pressure Switch: Kromschroder DG10U-3 Germany DG10U-3 (Ranges: 1~10mbar) 84447300 A.1308-99808 CE-0085AP0467 “S” p MAX=600MBAR GAS U=250 VAC I=5(1) A IP 54 T=-15/+80’C đại lý DG10U-3, …

Read More »

Kromschroder DG50B-3

Kromschroder DG50B-3 Thông số kỹ thuật công tắc áp suất DG50B-3 Pressure Switch: Kromschroder DG50B-3 Germany 84447200 DG50B-3 (Ranges: 2.5~50mbar) 84447350 A.1118-18411 CE-0085AP0467 “S” p MAX=800MBAR GAS B=250 VAC I=5(1) A IP 54 T=-15/+80’C đại lý DG50B-3, nhà phân phối DG50B-3, đại lý Kromschroder DG50B-3

Read More »

Kromschroder DG500U-3

Kromschroder DG500U-3 Thông số kỹ thuật công tắc áp suất DG500U-3 Nhà phân phối Kromschroder Pressure Switch: Kromschroder DG500U-3 Germany DG500U-3(Ranges: 100~500mbar) 84447550 A.1433-001000035594 CE-0085AP0467 “S” p MAX=600MBAR GAS U=250 VAC I=5(1) A, IP 54, T=-15/+80’C đại lý DG500U-3, nhà phân phối DG500U-3,  

Read More »

Kromschroder DG150U-3

Kromschroder DG150U-3 Thông số kỹ thuật công tắc áp suất DG150U-3 Đại lý Kromschroder DG150U-3 Pressure Switch: Kromschroder DG150U-3 Germany DG150U-3(Ranges: 30~150mbar) 84447500 A.1310-16888 CE-0085AP0467 “S” p MAX=600MBAR GAS U=250 VAC I=5(1) A IP 54 T=-15/+80’C  

Read More »

Công tắc áp suất DL24K-3

Công tắc áp suất DL24K-3 đại lý DL24K-3 | krom DL24K-3 | công tắc áp suất kromschroder | đại lý công tắc áp suất krom Công tắc áp suất DL3,5KG-3 Công tắc áp suất DL24K-3 Công tắc áp suất DL24KG-3 Công tắc áp suất DL4,5K-3 Công tắc áp suất DL4,5KG-3 …

Read More »

Công tắc áp suất DL150A-31

Công tắc áp suất DL150A-31 đại lý DL150A-31 | nhà phân phối DL150A-31 | krom DL150A-31 84444880 Đại lý KROM DG6U-3 DG6U-6T DG150U-3 Đại lý DG10U-3 DG50U/3 DL3A-3 DL150A-31 Đại lý DG6UG-3, DG10UG-3, DG30UG-3 Đại lý DG50UG-3, DG150UG-3, DG500UG-3 Đại lý DG6B-3, DG10B-3, DG50B-3, DG150B-3 Đại lý DG500B-3, DG6BG-3, DG10BG-3 …

Read More »

Công tắc áp suất DG6U-3

Công tắc áp suất DG6U-3 Thông số kỹ thuật Kromschroder DG6U-3 Đại lý công tắc áp suất Kromschroder Pressure Switch: Kromschroder DG6U-3 Germany DG6U-3 (Ranges: 0.5~6.5mbar) 84447300 A.1308-99808 CE-0085AP0467 “S” p MAX=600MBAR GAS U=250 VAC I=5(1) A IP 54 T=-15/+80’C Công tắc áp suất DG6U-3 Công tắc áp suất DG10U-3 …

Read More »

Công tắc áp suất DL50A-31

Công tắc áp suất Kromschroder DL50A-31 đại lý DL50A-31 | nhà phân phối DL50A-31 | đại lý krom DL50A-31 Công tắc áp suất DL5A-31 Công tắc áp suất DL5AG-31 Công tắc áp suất DL5AG-3K21 Công tắc áp suất DL5A-32 Công tắc áp suất DL5AG-32 Công tắc áp suất DL5A-62 Công …

Read More »

Công tắc áp suất DL3AG-5

Công tắc áp suất DL3AG-5 đại lý DL3AG-5 | krom DL3AG-5 | nhà phân phối DL3AG-5 | đại lý krom DL3AG-5 Công tắc áp suất DL5K-3 Công tắc áp suất DL5K-4W Công tắc áp suất DL10K-3W Công tắc áp suất DL10KG-3W Công tắc áp suất DL50A-31 Công tắc áp suất …

Read More »
090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199