Thứ Năm , Tháng Năm 23 2024

Đại lý van Krom schroder

Đại lý van Krom schroder

Slow opening, with threaded connection, for 120 VAC

VAS 110R/LQ      88000017

VAS 115R/LQ      88000018

VAS 120R/LQ      88000019

VAS 125R/LQ      88000020

VAS 225R/LQ      88000037

VAS 232R/LQ      88000038

VAS 240R/LQ      88000039

VAS 250R/LQ      88000040

VAS 340R/LQ     88000054

VAS 350R/LQ     88000055

VAS 365R/LQ     88000056

Quick opening, with threaded connection, for 230 VAC

VAS 110R/NW       88000002

VAS 115R/NW       88000003

VAS 120R/NW       88000004

VAS 125R/NW       88000005

VAS 225R/NW       88000022

VAS 232R/NW       88000023

VAS 240R/NW       88000024

VAS 250R/NW       88000025

VAS 340R/NW       88000042

VAS 350R/NW       88000043

VAS 365R/NW       88000044

Quick opening, with flanged connection, for 230 VAC

VAS 240F/NW                       88004432

VAS 350F/NW                       88004433

VAS 665F05NW3P/PP/PP      88200013

VAS 780F05NW3P/PP/PP      88200014

VAS 8100F05NW3P/PP/PP    88200015

VAS 9125F05NA3P/PP/PP     88200016

Quick opening, with flanged connection, for 230 VAC, no accessory connection

VAS 665F05NW3P      88200002

VAS 780F05NW3P      88200004

VAS 8100F05NW3P    88200007

VAS 9125F05NA3P     88200008

Slow opening, with threaded connection, for 230 VAC

VAS 110R/LW      88000007

VAS 115R/LW      88000008

VAS 120R/LW      88000009

VAS 125R/LW      88000010

VAS 225R/LW      88000027

VAS 232R/LW      88000028

VAS 240R/LW      88000029

VAS 250R/LW      88000030

VAS 340R/LW      88000046

VAS 350R/LW      88000047

VAS 365R/LW      88000048

Slow opening, with flanged connection, for 230 VAC

VAS 240F/LW                         88004434

VAS 350F/LW                         88004435

VAS 665F05LW3P/PP/PP       88200026

VAS 780F05LW3P/PP/PP       88200027

VAS 8100F05LW3P/PP/PP     88200028

Slow opening, with flanged connection, for 230 VAC, no accessory connection

VAS 665F05LW3P       88200023

VAS 780F05LW3P       88200024

VAS 8100F05LW3P     88200025

Quick opening, with threaded connection, for 120 VAC

VAS 110R/NQ    88000012

VAS 115R/NQ    88000013

VAS 120R/NQ     88000014

VAS 125R/NQ     88000015

VAS 225R/NQ     88000032

VAS 232R/NQ     88000033

VAS 240R/NQ     88000034

VAS 250R/NQ     88000035

VAS 340R/NQ     88000050

VAS 350R/NQ     88000051

VAS 365R/NQ     88000052

Quick opening, with flanged connection, for 120 VAC

VAS 240F/NQ     88004436

VAS 350F/NQ     88004437

VAS 665F05NQ3P/PP/PP    88200038

VAS 780F05NQ3P/PP/PP    88200039

VAS 8100F05NQ3P/PP/PP    88200040

VAS 9125F05NA3P/PP/PP     88200016

Quick opening, with flanged connection, for 120 VAC, no accessory connection

VAS 665F05NQ3P    88200035

VAS 780F05NQ3P     88200036

VAS 8100F05NQ3P   88200037

VAS 9125F05NA3P   88200008

 

Slow opening, with flanged connection, for 120 VAC

VAS 240F/LQ      88004438

VAS 350F/LQ      88004439

VAS 665F05LQ3P/PP/PP     88200050

VAS 780F05LQ3P/PP/PP     88200051

VAS 8100F05LQ3P/PP/PP   88200052

Slow opening, with flanged connection, for 120 VAC, no accessory connection

VAS 665F05LQ3P       88200047

VAS 780F05LQ3P       88200048

VAS 8100F05LQ3P     88200049

Gas solenoid valve VAS with inlet and outlet pressure switch DG..VC

For 230 VAC

VAS 115R/NW    88000955
For 120 VAC

VAS 115R/NQ    88000956

For 24 V DC

VAS 115R/NK    88001137
For 230 VAC

VAS 115R/NW    88000958
For 120 V AC

VAS 115R/NQ    88000959

For 24 VDC

VAS 115R/NK     88001138

One comment

  1. Chao ban: toi can van tu VG50 F02NT33 ban bao gia nhe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199