Thứ Sáu , Tháng Sáu 21 2024

Bộ điều khiển IFS110IM-5/1/1T

Bộ điều khiển IFS110IM-5/1/1T

đại lý IFS110IM-5/1/1T | krom IFS110IM-5/1/1T | nhà phân phối IFS110IM-5/1/1T

Burner control IFS110IM-5/1/1T

Kromschroder IFS 110IM-5/1/1T,84621630 A.1209-006267
84367020
Type:IFS 110IM-5/1/1T,The safety time on start-up tSA = 5 s >350kw gas burner
Input Voltage:230VAC 50/60Hz

bộ điều khiển IFS258-3-5-10/1R | đại lý IFD454-10/1/1T | nhà phân phối BIO65HB400/335

IFS135B-3/1/1T, IFS135B-5/1/1T, IFS244-3/1W
IFS244-5/1W, IFS244-5-10/1W, IFS244-5/1WI
IFS258-3-5-10/1W, IFD244-5/1WI, IFS258-3-5-10/1R
IFS110IM-3-5-10/1/1T, IFS110IM-W-10/1/1T
IFS110IM-10/1/1T, IFS111IM-3-5-10/1/1T
IFS110IM-5/1/1T, IFS1110IM-W-3-5-10
BCU440-3-5, PFU760TK1, BCU460-3-5
BCU480-5-10, AUR450C4232000
IFS258-5/1W, IFD244-5/1W, IFD258-5/1W
IFD258-10/1W, LFE10, IFD 450-3/1/1T
IFD 450-5/1/1T, IFD454-10/1/1T
IFD 450-10/1/1T, IFD 454-3/1/1T
IFW15-T 84359020, IFW15-N, IFW50
PFU760TK1 88650018, PFU760TK2, PFU760LT
ZAI16B1500-400, ZAI25B/100, ZMI16B600
ZMI16B200, ZAI R, ZMI16G200, ZMI16G400
ZMI16G600, ZMI25B200, ZMI25B400
ZMI25B600, ZMI25G200, ZMI25G400
ZMI25G600, ZKIH400/100R, BIO50RB-50/35-27B
BIO80KB-50/35-8E, BIO100RB-50/35-70E
BIOA65RB-50/35-37B, BIO65HB400/335
BIO100RB350/335, BIOA65H-100/35-34B
ZIO165RB-50/35-17D, ZIO165HB-100/35-18D
ZIO200RB-50/35-25D, BIC50RB-0/35-27B
BIC80HB-0/35-16F, BIC140HB-0/35-26E
BICA65RB-0/35-37B, BICA65H-0/35-34B, BICA65HB-0/135-34B
VG8R03T6G, VG8R05T6, VG8R05K6L, VG10/15R02NT31D
VG15R02NT31D, VG15R02NK31D, VG20R02LT31D, VG10/15R03
VG20R02NT31D 85206030, VG20R03, VG25R02NT31D 85207030
VG25R03, VG40/32R02NT31D 85208030, VG 50R03NT33DMVZ
VG 25R03NT31DMVZ , VK 150F10T5HA43SV VG40R02NT33.85270100
VG40R03NT33, VG40F03, VG40/33R10, VG50R02NT33 85271100
VG50F02, VG50R03, VG50F03NT33, VG50/65R02, VG50/65R03
VG65R02NT33, VG65F02, VG65R03NT33
85272100, VG65F02NT33, VG65/49R10, VG65/49F10
VG80F02NT33, VG80F03, VG100F02, VG65F01ZL33
VG50R02NK5L3, VG50R02NK33, VG40R02NK33
VG50R02NT33CPS, VAS350R/NWSR, VAS350R/LW
VAS365R/NW, VAS350R/NK, SG25R02NK3, SG15R02NK3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199