Thứ Năm , Tháng Năm 23 2024

Rơ le Kromschroder IFW 15T-N

Rơ le Kromschroder IFW 15T-N

đại lý IFW 15T-N | nhà phân phối IFW 15T-N | rơ le ngọn lửa IFW 15T-N

  • Features potential-free contacts and an integrated ON lamp
  • Add to IFS 110IM for use in multiburner control applications
  • Lets your PLC know when flame is present
  • Output Voltage for Ionization Sensor: 220 VAC
  • FM approved

Krom GT50-60T20E, GT31-30T3E, GT31-60T3E

Krom IC20 IC40 IC20-15W3, IC20-30W3, IC20-60W3, IC40A2, IC40A2A

Krom DG6U-3, DG10U-3, DG50U-3, DG150U-3, DG500U-3

Krom TZI TGI TZI5-15/20W, TZI5-15/100W, TZI7-25/20W, TGI5-15/100W, TGI7-5-12/100W

Krom TC410-1T TC410-1, TC410-10T

Krom JSAV JSAV25R40-0, JSAV40R40-3, JSAV40F40-3, JSAV50F40-0

Krom VSBV25R40-4, VSBV25R40-4Z

Krom GDJ15R04-0, GDJ20R04-0, GDJ25R04-0 , GDJ50R04-0Z

Krom IFS258 IFS244 IFD258 IFD244, IFD258-5/1W, IFD258-3/1W, IFD258-10/1W, IFD244-5/1WI
Krom IFW15-T IFW50-T, IFW15-N IFW15-T, IFW50-T, IFW15-N, IFW50-N
Krom UVS1 UVS5 UVS6 UVS8T UVS10D4G1, UVS10D0G1, UVS10D2
Krom VGP VG VAS, VGP15R02W6, VGP20R01W6, VGP25R02W6
VG25R02NT31D VG40/32R02NT31DMV, VG40R02NT33DMVZ
VG50R02NT33DMVZ VAS240R/NW, VAS350R/NW, VAS240F/NW
VAS350F/NW, Krom VK80F10T5A93D, VK100F10T5A93D
VK40F10T5A93D, VK40F40T5A93D, VK50F10T5A93D
VK50F40T5A93D VK65F10T5A93D, VK65F31T5A93D
VK80F10T5A93D Krom GIK15R02-5
GIK20R02-5, GIK25R02-5, GIK40R02-5
GIK50R02-5 GIK65F02-6, GIK80F02-6, GIK100F02-6, GIK150F02-6
Krom GFK15R10-4, GFK20R10-4, GFK25R10-4
GFK32R10-4 GFK40R10-7, GFK50R10-7, GFK65R10-7
GFK40F10-3, GFK50F10-3, Krom VGBF50F10-3, VGBF80F10-3
VGBF100F10-3, VGBF150F10-3 VGBF40F05-3, VGBF50F40-3
VGBF65F05-3, VGBF50F40-3
GT50-60T20E, GT31-30T3E, GT31-60T3E

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199