Thứ Hai , Tháng Bảy 22 2024

Cảm biến UVS10D4G1

Cảm biến UVS10D4G1

đại lý UVS10D4G1 | krom UVS10D4G1 | cảm biến ngọn lửa UVS10D4G1

Krom UVS1 UVS5 UVS6 UVS8T
84333010 Krom Cảm biến UVS 5
84315200 Krom Cảm biến UVS10D0G1
84315209 Krom Cảm biến UVS10D0P2
84315202 Krom Cảm biến UVS10D1G1
84315211 Krom Cảm biến UVS10D1P2
84315205 Krom Cảm biến UVS10D2
84315207 Krom Cảm biến UVS10D3
84315204 Krom Cảm biến UVS10D4G1
84315213 Krom Cảm biến UVS10D4P2
84315214 Krom Cảm biến UVS10D5G1
84315201 Krom Cảm biến UVS10L0G1
84315210 Krom Cảm biến UVS10L0P2
84315203 Krom Cảm biến UVS10L1G1
84315212 Krom Cảm biến UVS10L1P2
84315206 Krom Cảm biến UVS10L2
84315208 Krom Cảm biến UVS10L3

Đại lý UVS 1 – Krom UVS 10D0G11) Replaces UVS 1 with heat guard1). UVS 1 connection cable can continue to be used.
Đại lý UVS 5 – Krom UVS 5G1 Old bracket, clamping collar and PVC connection cable can continue to be used.
Đại lý UVS 6 – Krom UVS 10D0G1 UVS 6 connection cable can continue to be used.
Đại lý UVS 8 – Krom UVS 10D2 UVS 8 connection cable can continue to be used.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199